ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
ข่าวและกิจกรรม
NEW!! คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (B.E.) ที่ได้รับรางวัลที่ 3 ในการแข่งขัน CFA Institute Research Challenge in Thailand 2018-19


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (B.E.) ที่ได้รับรางวัล Second Runner-Up Award ในการแข่งขัน CFA Institute Research Challenge in Thailand 2018-19 โดยทีมนักศึกษา B.E. ที่เข้าแข่งขัน มีรายชื่อดังนี้

  1. นายกิตติพงศ์ ลือกาญจนวนิช

  2. นายศุภกฤตย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

  3. นายณัฐวัชร์ บัญญัติเจริญ

  4. นายวสวัตติ์ สำเนียง

  5. นายตฤณ พานิชสาส์น

โดยส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ คุณธนวิชญ์ เพชรสุทธิ (CFA) และศิษย์เก่าโครงการ B.E. รุ่น 20 ได้แก่ คุณธนเอก เลาหพงศ์ชนะ คุณธนวินท์ ชื่นชมลดา และคุณกิติพงษ์ แซ่ตั้ง ที่ได้กรุณาสละเวลาในการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับรุ่นน้อง ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นที่ Holiday Inn Sukhumvit เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา


 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121