ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
ข่าวและกิจกรรม
NEW!! [27 มี.ค. 62] ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "72 ปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์"


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ

"72 ปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์"

ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 10.15 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 70 ปีแห่งการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการ

10.00-10.15 น. ลงทะเบียน
10.15-10.30 น. กล่าวเปิดงาน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10.30-11.15 น. ปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
11.15-12.00 น. เสวนาเปิดตัวหนังสือ “72 ปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์”
ร่วมเสวนาโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกป้อง จันวิทย์
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร. ธร ปีติดล
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121