ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
ข่าวและกิจกรรม
NEW!! งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00-16.00 น. ณ อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ SC3005 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยงานปฐมนิเทศดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ รวมถึงผู้บริหารคณะ ได้มาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การวางแผนการเรียน ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา แนะนำกิจกรรม วินัย และทุนการศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ และได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ คือ คุณเจษฎา สุขทิศ มาให้ข้อคิดรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่อีกด้วย


 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121