ประกันคุณภาพการศึกษา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
ประกันคุณภาพการศึกษา - รายงานการประเมินตนเอง

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2558
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2556
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2555
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2554
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2553
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2552
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2551
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2550
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2549
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2548
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2547

 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121