สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ -สิ่งพิมพ์
Current Issue
Volume 35 Number 2 August 2017
  • Advertising for Attention and Consumer Search in a Multiproduct Market
  • New Methodology in the Analysis of Income Inequality: A Thai Case Study / เครื่องมือใหม่ในการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำของรายได้: กรณีศึกษาประเทศไทย
  • The Determinants of Migrant Remittance Behavior: A Thai Case Study / ปัจจัยกำหนดพฤติกรรมการส่งเงินกลับของแรงงานย้ายถิ่น กรณีประเทศไทย
Advertising for Attention and Consumer Search in a Multiproduct Market
 Kuson Leawsakul[Full Text] 
New Methodology in the Analysis of Income Inequality: A Thai Case Study / เครื่องมือใหม่ในการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำของรายได้: กรณีศึกษาประเทศไทย
 Wannaphong Durongkaveroj / วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์[Full Text] 
The Determinants of Migrant Remittance Behavior: A Thai Case Study / ปัจจัยกำหนดพฤติกรรมการส่งเงินกลับของแรงงานย้ายถิ่น กรณีประเทศไทย
 Sasiwooth Wongmonta / ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา[Full Text] 

Previous Issue


 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121