ค้นหากิจกรรมอบรม
ปี   
คำค้น   
  
ค้นหาข้อมูลงานวิจัย
ปี
ชื่อโครงการ
ชื่อนักวิจัย
เกี่ยวกับสถาบัน 
แนะนำสถาบัน 
แผนผังองค์กร 
บุคลากร 
แผนที่ 
ฝ่ายการอบรม 
กิจกรรมอบรมในปีนี้ 
กิจกรรมอบรมที่ผ่านมา 
ฝ่ายวิจัย 
งานที่กำลังศึกษาวิจัย 
ผลงานวิจัย 

การส่งออกไทย จะรุ่งหรือจะร่วง


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมเศรษฐศาสตร์สุขภาพหลักสูตรการประเมินโครงการด้านการบริการสุขภาพ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2554


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 25 ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 กันยายน 2554


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เสวนา การค้าเสรี SMEs จะทำอย่างไร เปิดตัวโครงการ PRE-InterTRADER


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ นำคณะครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 24 จำนวน 91 ท่าน ศึกษาดูงาน ณ โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next >>
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 0-2224-0147-9, 0-2613-2461, 0-2613-2474-5 โทรสาร: 0-2224-0146 E-mail: ertc@econ.tu.ac.th