ค้นหากิจกรรมอบรม
ปี   
คำค้น   
  
ค้นหาข้อมูลงานวิจัย
ปี
ชื่อโครงการ
ชื่อนักวิจัย
เกี่ยวกับสถาบัน 
แนะนำสถาบัน 
แผนผังองค์กร 
บุคลากร 
แผนที่ 
ฝ่ายการอบรม 
กิจกรรมอบรมในปีนี้ 
กิจกรรมอบรมที่ผ่านมา 
ฝ่ายวิจัย 
งานที่กำลังศึกษาวิจัย 
ผลงานวิจัย 

การเดินทางสำรวจข้อมูลภาคสนามประเทศเพื่อนบ้านในเวียดนาม-ลาว-จีน (28/05/2009)

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์(ERTC) จัดคณะเดินทางไปสำรวจข้อมูลภาคสนาม ณ ประเทศจีน(กวางสี) เวียดนาม และลาว ภายใต้"โครงการพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้กรอบความร่วมมือเป่ยปู้"ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2552

เวียดนาม


รายละเอียด
«back
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 0-2224-0147-9, 0-2613-2461, 0-2613-2474-5 โทรสาร: 0-2224-0146 E-mail: ertc@econ.tu.ac.th