ค้นหากิจกรรมอบรม
ปี   
คำค้น   
  
ค้นหาข้อมูลงานวิจัย
ปี
ชื่อโครงการ
ชื่อนักวิจัย
เกี่ยวกับสถาบัน 
แนะนำสถาบัน 
แผนผังองค์กร 
บุคลากร 
แผนที่ 
ฝ่ายการอบรม 
กิจกรรมอบรมในปีนี้ 
กิจกรรมอบรมที่ผ่านมา 
ฝ่ายวิจัย 
งานที่กำลังศึกษาวิจัย 
ผลงานวิจัย 

เสวนา การค้าเสรี SMEs จะทำอย่างไร เปิดตัวโครงการ PRE-InterTRADER (11/05/2011)          ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงานเสวนา " การค้าเสรี SMEs จะทำอย่างไร เปิดตัวโครงการ PRE-InterTRADER" ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเสวนา "การค้าเสรี SMEs จะทำอย่างไร เปิดตัวโครงการ PRE-InterTRADER"

          ดำเนินการเสวนา โดย คุณพงษ์ระพี เตชพาหพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มายด์ คอนเน็กชันส์ จำกัด พร้อมด้วยวิทยากรดังนี้ (จากซ้ายไปขวา)

- คุณสามารถ คงล้อมญาติ บริษัท รอชโซ่ จำกัด

- คุณกฤษฎ์ กาญจนบัตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมลี แคร์ จำกัด

- อ.ศันสนีย์ ลิ้มพงษ์ Project Manager “PRE-Inter TRADER”


ภาพกิจกรรมการสัมมนา
«back
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 0-2224-0147-9, 0-2613-2461, 0-2613-2474-5 โทรสาร: 0-2224-0146 E-mail: ertc@econ.tu.ac.th