ค้นหากิจกรรมอบรม
ปี   
คำค้น   
  
ค้นหาข้อมูลงานวิจัย
ปี
ชื่อโครงการ
ชื่อนักวิจัย
เกี่ยวกับสถาบัน 
แนะนำสถาบัน 
แผนผังองค์กร 
บุคลากร 
แผนที่ 
ฝ่ายการอบรม 
กิจกรรมอบรมในปีนี้ 
กิจกรรมอบรมที่ผ่านมา 
ฝ่ายวิจัย 
งานที่กำลังศึกษาวิจัย 
ผลงานวิจัย 

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 25 ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 กันยายน 2554 (04/08/2011)                 ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2554 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลให้แก่ครูในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในแก่นของวิชาเศรษฐศาสตร์แก่นักเรียน และสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสังคมต่อไปได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
รายละเอียดการจัดอบรม
 

หน่วยงานที่จัดอบรม ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

กำหนดการจัดอบรม ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2554 

สถานที่จัดอบรม        ห้องบรรยาย ศ 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

วันเปิดรับสมัคร          ตั้งแต่วันนี้ - 9 กันยายน 2554

จำนวนที่เปิดรับ          80 ท่าน

อัตราค่าธรรมเนียม    2,500 บาท/ท่าน

โทรศัพท์                   02 224 0148 – 9 หรือ 02 613 2461 

โทรสาร                    02 224 0146

อีเมล์                       
ertc@econ.tu.ac.th 

ผู้ประสานงาน            นายเรืองศักดิ์ รุ่งจินดามัย

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ที่ 

download รายละเอียดโครงการฯ

download ใบสมัครโครงการฯ.doc  ใบสมัครโครงการ.pdf

download แผนที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์


นายเรืองศักดิ์ รุ่งจินดามัย

เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีเมล์: ruangsak@econ.tu.ac.th

โทร. 02 224 0147 – 9

«back
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 0-2224-0147-9, 0-2613-2461, 0-2613-2474-5 โทรสาร: 0-2224-0146 E-mail: ertc@econ.tu.ac.th