สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย · English  
หน้าหลัก | ติดต่อเรา |
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ -สิ่งพิมพ์
Current Issue
Volume 36 Number 1 April 2018
  • Poverty Reduction and Economic Growth In Southeast Asia
  • Corporate Governance Score and Signal on Dividend Policy in Lowering Agency Problem / คะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ และการส่งสัญญาณเกี่ยวกับนโยบายเงินปันผลในการลดปัญหาตัวแทน
  • Labor Quality Mismatching Management in Thai Industry / การบริหารจัดการปัญหาคุณภาพแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
Poverty Reduction and Economic Growth In Southeast Asia
 Peter Warr[Full Text] 
Corporate Governance Score and Signal on Dividend Policy in Lowering Agency Problem / คะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ และการส่งสัญญาณเกี่ยวกับนโยบายเงินปันผลในการลดปัญหาตัวแทน
 Dararat Sukkaew / ดารารัตน์ สุขแก้ว[Full Text] 
Labor Quality Mismatching Management in Thai Industry / การบริหารจัดการปัญหาคุณภาพแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
 Monthien Satimanon and Thasanee Satimanon / มณเฑียร สติมานนท์ และ ทัศนีย์ สติมานนท์[Full Text] 

Previous Issue


 
 
ส่งเมล์ให้เพื่อน
 
พิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121