ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
Kaewkwan Tangtipongkul
ตำแหน่งทางวิชาการAssistant Professor Dr.
การศึกษาPh.D.(University of Hawaii at Manoa), USA.
ท่าพระจันทร์ห้อง 457 มธ.ท่าพระจันทร์
โทร. 0-2613-2417
ศูนย์รังสิตห้อง 749 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
โทร. 02-696-6141
Email
Kaewkwan@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
  • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
*โฮมเพจส่วนตัว
ประวัติและผลงานhttp://econ.tu.ac.th/class/archan/Kaewkwan
*เป็นโฮมเพจส่วนบุคคล ความคิดเห็นมิได้เป็นความคิดเห็นของคณะ