รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ
Kiriya Kulkolkarn , Ph.D
Academic PositionAssociate Professor Dr.
DegreePh.D.(University of Wisconsin-Madison), USA
Ta Pra ChanRoom no.520 มธ.ท่าพระจันทร์
Tel. 0-2613-2434
Rungsit CampusRoom no.664 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
Tel. 0-2696-6136
Email
kiriya@econ.tu.ac.th
Specialization
  • Development Economics
*Personal Homepagehttp://econ.tu.ac.th/archan/KIRIYA/default.htm
Publications and CVhttp://econ.tu.ac.th/archan/Kiriya/ftp