รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ
Kiriya Kulkolkarn , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการAssociate Professor Dr.
การศึกษาPh.D.(University of Wisconsin-Madison), USA
ท่าพระจันทร์ห้อง 520 มธ.ท่าพระจันทร์
โทร. 0-2613-2434
ศูนย์รังสิตห้อง 664 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
โทร. 0-2696-6136
Email
kiriya@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
  • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
*โฮมเพจส่วนตัวhttp://econ.tu.ac.th/archan/KIRIYA/default.htm
ประวัติและผลงานhttp://econ.tu.ac.th/archan/Kiriya/ftp
*เป็นโฮมเพจส่วนบุคคล ความคิดเห็นมิได้เป็นความคิดเห็นของคณะ