อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
Supruet Thavornyutikarn , Ph.D
Academic PositionLecturer
DegreePh.D.(University of Leicester) Economics, England
Ta Pra ChanRoom no.5 (60 ปี) มธ.ท่าพระจันทร์
Tel. 0-2613-2465
Rungsit CampusRoom no.223 อาคารเดือน บุนนาค มธ.ศูนย์รังสิต
Tel. 0-2564-4440-79 ต่อ 1702
Email
supruet@econ.tu.ac.th
Specialization
  • Political Economics
  • Microeconomics
  • Mathematical Economics
  • Econometrics
  • Industrial Economics
*Personal Homepage
Publications and CVhttp://econ.tu.ac.th/class/archan/Supruet