รศ.ดร.สมชาย สุขสิริเสรีกุล
Somchai Suksiriserekul , Ph.D
Academic PositionAssociate Professor Dr.
DegreePh.D.(York) Economics, England
Ta Pra ChanRoom no.506 มธ.ท่าพระจันทร์
Tel. 0-2613-2410
Rungsit CampusRoom no.550 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
Tel. 02-696-6125
Email
somsuk@econ.tu.ac.th
Specialization
  • Microeconomics
  • Human Resource Economics
*Personal Homepage
Publications and CVhttp://econ.tu.ac.th/class/archan/Somchai