ผศ.ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย
Saipin Cintakulchai
Academic PositionAssistant Professor Dr.
DegreePh.D.(University of Queensland) Economics, Australia
Ta Pra ChanRoom no.11 (60 ปี) มธ.ท่าพระจันทร์
Tel. 0-2613-2469
Rungsit CampusRoom no.665 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
Tel. 02-696-6132
Email
saipin@econ.tu.ac.th
Specialization
  • Microeconomics
  • Mathematical Economics
  • International Economics
  • Industrial Economics
*Personal Homepagehttp://sites.google.com/site/saipin2505
Publications and CVhttp://econ.tu.ac.th/class/archan/Saipin