รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย
Apichat Satitniramai
Academic PositionAssociate Professor Dr.
DegreePh.D.(University of Wales, Swansea), England
Ta Pra ChanRoom no.466 มธ.ท่าพระจันทร์
Tel. 0-2613-2442
Rungsit CampusRoom no.662 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
Tel. 0-2696-6138
Email
apichat@econ.tu.ac.th
Specialization
  • Macroeconomics
  • Development Economics
*Personal Homepage
Publications and CVhttp://econ.tu.ac.th/class/archan/Apichat