รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
Aksornsri Phanishsarn
Academic PositionAssociate Professor Dr.
DegreePh.D. in Integrated Sciences (Thammasat University), Thailand
Ta Pra ChanRoom no.3 (60 ปี) มธ.ท่าพระจันทร์
Tel. 02-613-2464
Rungsit CampusRoom no.651 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
Tel. 02-696-6133
Email
aksornsri@econ.tu.ac.th
2009sorn@gmail.com
Specialization
  • Microeconomics
  • International Economics
  • Development Economics
*Personal Homepage
Publications and CVhttp://econ.tu.ac.th/class/archan/Aksornsri