รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
Archanun Kohpaiboon , Ph.D
Academic PositionAssociate Professor Dr.
DegreePh.D.(The Australian National University), Australia
Ta Pra ChanRoom no.438 มธ.ท่าพระจันทร์
Tel. 0-2613-2416
Rungsit CampusRoom no.240 อาคารเดือน บุนนาค มธ.ศูนย์รังสิต
Tel. 0-2564-4440-79 ต่อ 1711
Email
archanun@econ.tu.ac.th
archanun@hotmail.com
Specialization
  • Microeconomics
  • Mathematical Economics
  • International Economics
*Personal Homepage
Publications and CVhttp://econ.tu.ac.th/class/archan/Archanun