ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
Supachai Srisuchart , Ph.D
Academic PositionAssistant Professor Dr.
DegreePh.D.(University of Hawaii at Manoa) Economics, USA
Ta Pra ChanRoom no.514 มธ.ท่าพระจันทร์
Tel. 0-2613-2431
Rungsit CampusRoom no.559 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
Tel. 0-2696-6129
Email
ssrisuchart@econ.tu.ac.th
ssrisuchart@yahoo.com
Specialization
  • Econometrics
  • Human Resource Economics
  • Natural Resource and Environmental Economics
*Personal Homepage
Publications and CVhttp://econ.tu.ac.th/class/archan/Supachai