ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์
Sicha Thubdimphun , Ph.D
Academic PositionLecturer Dr.
DegreePh.D.(University of Essex)Economics, U.K.
Ta Pra ChanRoom no.470 มธ.ท่าพระจันทร์
Tel. 0-2613-2444
Rungsit CampusRoom no.751 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
Tel. 0-2696-6143
Email
sicha@econ.tu.ac.th
Specialization
  • Macroeconomics
  • Monetary Economics
*Personal Homepage
Publications and CVhttp://econ.tu.ac.th/class/archan/Sicha