ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
Anin Aroonruengsawat , Ph.D
Academic PositionAssistant Professor Dr.
DegreePh.D.University of California, Berkeley, Agricultural and Resource Economics, U.S.A.
Ta Pra ChanRoom no.518 มธ.ท่าพระจันทร์
Tel. 0-2613-2430
Rungsit CampusRoom no.549 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
Tel. 02-696-6124
Email
anin@econ.tu.ac.th
Specialization
  • Microeconomics
  • Econometrics
  • Development Economics
  • Natural Resource and Environmental Economics
*Personal Homepage
Publications and CVhttp://econ.tu.ac.th/class/archan/Anin