อ.ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร
Rungnapa Opartpunyasarn , Ph.D
Academic PositionLecturer
DegreePh.D.(University of Nottingham), English
Ta Pra ChanRoom no.451
Tel. 0-2613-2418
Rungsit CampusRoom no.656 อาคารวาย
Tel. 0-2696-6138
Email
rungnapa@econ.tu.ac.th
Specialization
  • Macroeconomics
  • Mathematical Economics
  • Econometrics
  • Monetary Economics
  • International Economics
*Personal Homepage
Publications and CVhttp://econ.tu.ac.th/class/archan/Rungnapa