การค้าระหว่างประเทศของไทยในทศวรรษ 1990

การค้าระหว่างประเทศของไทยในทศวรรษ 1990

EDITORIAL NOTE

การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2535
การค้าระหว่างประเทศของไทยในทศวรรษ 1990
18 - 19 มีนาคม 2535
ณ ห้องภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์
เสนอบทความวิเคราะห์การค้าระหว่างประเทศ
การรวมตัวทางเศรษฐกิจ และทิศทางการค้าของไทยในทศวรรษ 1990
ประกอบการอภิปรายโดยผู้ชำนาญการ และนักเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศ
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

RESEARCH ARTICLE

สารบัญ

- รูปแบบการค้าของโลกและวิวัฒนาการทางการค้าและการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสินค้าออกของโลก
- ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทยในทศวรรษที่ 1990
- การรวมตัวทางการค้าของยุโรปตะวันตก
- การรวมตัวทางการค้าในเอเชีย
- การเจรนารอบอุรุกวัยการเจรจา
- การเจรจาการค้าสินค้าเกษตร ในรอบอุรุกวัย ภาพรวมและนัยสำหรับประเทศไทย
- การเจรจารอบอุรุกวัย สิ่งทอ
- การเจรจารอบอุรุกวัย สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
- การเจรจารอบอุรุกวัย การบริการ

วารสารอื่นๆ
ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน
ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน
ดูเพิ่มเติม
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 18
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 18
ดูเพิ่มเติม
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17
ดูเพิ่มเติม
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 16
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 16
ดูเพิ่มเติม
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 15
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 15
ดูเพิ่มเติม
“ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ : เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต”
“ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ : เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต”
ดูเพิ่มเติม
EDITORIAL NOTE

การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2535
การค้าระหว่างประเทศของไทยในทศวรรษ 1990
18 - 19 มีนาคม 2535
ณ ห้องภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์
เสนอบทความวิเคราะห์การค้าระหว่างประเทศ
การรวมตัวทางเศรษฐกิจ และทิศทางการค้าของไทยในทศวรรษ 1990
ประกอบการอภิปรายโดยผู้ชำนาญการ และนักเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศ
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

RESEARCH ARTICLE

สารบัญ

- รูปแบบการค้าของโลกและวิวัฒนาการทางการค้าและการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสินค้าออกของโลก
- ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทยในทศวรรษที่ 1990
- การรวมตัวทางการค้าของยุโรปตะวันตก
- การรวมตัวทางการค้าในเอเชีย
- การเจรนารอบอุรุกวัยการเจรจา
- การเจรจาการค้าสินค้าเกษตร ในรอบอุรุกวัย ภาพรวมและนัยสำหรับประเทศไทย
- การเจรจารอบอุรุกวัย สิ่งทอ
- การเจรจารอบอุรุกวัย สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
- การเจรจารอบอุรุกวัย การบริการ