กฎหมาย เสริมหรือถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

กฎหมาย เสริมหรือถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

EDITORIAL NOTE

การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2553 ครั้งที่ 13
"กฎหมาย เสริมหรือถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจไทย"
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2533
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ หอศิลปวัฒนธรรม (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

RESEARCH ARTICLE

สารบัญ

- กฎหมายกับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจไทย ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมาย
- กฎหมายการเกษตร การใช้ทรัพยากร
- กฎหมายกับเศรษฐกิจ การควบคุมวิชาชีพในกรณีศึกษาอาชีพทนายความ
- กฎหมายแรงงาน บทบาทและผลกระทบทางเศรษฐกิจ
- กฎหมายสถาบันการเงิน กรณีศึกษาบริษัทเงินทุน
- กฎหมายไทยที่มีผลต่อการค้าระหว่างประเทศ
- กฎหมายระหว่างประเทศกับผลกระทบการค้าไทย

วารสารอื่นๆ
ความท้าทายของการยกระดับ S-Curve ในยุค Next Normal
ความท้าทายของการยกระดับ S-Curve ในยุค Next Normal
ดูเพิ่มเติม
ก้าวต่อไป เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน
ก้าวต่อไป เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน
ดูเพิ่มเติม
ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต
ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต
ดูเพิ่มเติม
นวัตกรรมพลิกโลก การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย
นวัตกรรมพลิกโลก การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย
ดูเพิ่มเติม
Re-design Thailand ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
Re-design Thailand ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
ดูเพิ่มเติม
เส้นทางเศรษฐกิจไทยบนความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
เส้นทางเศรษฐกิจไทยบนความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
ดูเพิ่มเติม
EDITORIAL NOTE

การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2553 ครั้งที่ 13
"กฎหมาย เสริมหรือถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจไทย"
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2533
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ หอศิลปวัฒนธรรม (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

RESEARCH ARTICLE

สารบัญ

- กฎหมายกับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจไทย ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมาย
- กฎหมายการเกษตร การใช้ทรัพยากร
- กฎหมายกับเศรษฐกิจ การควบคุมวิชาชีพในกรณีศึกษาอาชีพทนายความ
- กฎหมายแรงงาน บทบาทและผลกระทบทางเศรษฐกิจ
- กฎหมายสถาบันการเงิน กรณีศึกษาบริษัทเงินทุน
- กฎหมายไทยที่มีผลต่อการค้าระหว่างประเทศ
- กฎหมายระหว่างประเทศกับผลกระทบการค้าไทย