กฎหมาย เสริมหรือถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

กฎหมาย เสริมหรือถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

EDITORIAL NOTE

การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2553 ครั้งที่ 13
"กฎหมาย เสริมหรือถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจไทย"
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2533
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ หอศิลปวัฒนธรรม (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

RESEARCH ARTICLE

สารบัญ

- กฎหมายกับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจไทย ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมาย
- กฎหมายการเกษตร การใช้ทรัพยากร
- กฎหมายกับเศรษฐกิจ การควบคุมวิชาชีพในกรณีศึกษาอาชีพทนายความ
- กฎหมายแรงงาน บทบาทและผลกระทบทางเศรษฐกิจ
- กฎหมายสถาบันการเงิน กรณีศึกษาบริษัทเงินทุน
- กฎหมายไทยที่มีผลต่อการค้าระหว่างประเทศ
- กฎหมายระหว่างประเทศกับผลกระทบการค้าไทย

วารสารอื่นๆ
ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน
ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน
ดูเพิ่มเติม
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 18
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 18
ดูเพิ่มเติม
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17
ดูเพิ่มเติม
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 16
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 16
ดูเพิ่มเติม
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 15
การแสดงปาฐกกาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 15
ดูเพิ่มเติม
“ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ : เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต”
“ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ : เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต”
ดูเพิ่มเติม
EDITORIAL NOTE

การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2553 ครั้งที่ 13
"กฎหมาย เสริมหรือถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจไทย"
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2533
จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ หอศิลปวัฒนธรรม (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

RESEARCH ARTICLE

สารบัญ

- กฎหมายกับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจไทย ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมาย
- กฎหมายการเกษตร การใช้ทรัพยากร
- กฎหมายกับเศรษฐกิจ การควบคุมวิชาชีพในกรณีศึกษาอาชีพทนายความ
- กฎหมายแรงงาน บทบาทและผลกระทบทางเศรษฐกิจ
- กฎหมายสถาบันการเงิน กรณีศึกษาบริษัทเงินทุน
- กฎหมายไทยที่มีผลต่อการค้าระหว่างประเทศ
- กฎหมายระหว่างประเทศกับผลกระทบการค้าไทย