ทุนพระราชทาน มูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564

18 March 2021
Read : 713


ด้วยคณะกรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล จะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ที่มีสิทธิ (คุณสมบัติ) ตามข้อระเบียบการพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ พ.ศ.2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อระเบียบพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 เพื่อขอพระราชทานทุนประจำปี 2564

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เอกสารแนบ  และสามารถยื่นใบสมัครได้ที่งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์รังสิต หรือ ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1. คุณเพชรรัตน์ ไม้จันทร์ - 02 696 5982
2. คุณรวีวรรณ เจริญศิลป์ชัย - 02 613 2438