ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

01 February 2022
Read : 639

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์  ลีลหานนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.