คณะเศรษฐศาสตร์ให้การต้อนรับผู้มาเยือนจาก Heinrich Böll Stiftung

18 August 2020
Read : 543
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ ผู้อำนวยการคณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา ได้ให้การต้อนรับ Dr. Axel Harneit-Sievers ตำแหน่ง Country Director จาก Heinrich Böll Stiftung Yangon Office – Myanmar โดยในการมาเยือนในครั้งนี้ ได้มีการหารือกันในเรื่องของทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติและความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือในด้านงานวิจัยในอนาคต