คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

25 July 2023
Read : 438


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี รศ.ดร.พีระ เจริญพร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ของคณะ ฯ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ นำโดย รศ.ดร.ปีเตอร์ รักธรรม คณบดี และคณะผู้บริหาร ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เพื่อแนะนำทีมผู้บริหารชุดใหม่ของวิทยาลัย ฯ รวมไปถึงพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์