ขอแสดงความยินดีกับคุณศุภกานต์ ชิ้นดรณิรัตน์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ทำการทดสอบได้คะแนนสูงสุดติดอันดับ “Top 100” จากโครงการ From Gen Z to be CEO 2023

27 July 2023
Read : 325


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคุณศุภกานต์ ชิ้นดรณิรัตน์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ทำการทดสอบได้คะแนนสูงสุดติดอันดับ “Top 100” จากโครงการ From Gen Z to be CEO 2023 จัดโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 23,000 คนทั่วประเทศ 

โดยผู้ที่ทำการทดสอบได้คะแนนสูงสุดติดอันดับ “Top 100” จะได้รับประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในพิธีสรุปผลโครงการ ฯ ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 ที่จะถึงนี้