โค้งสุดท้าย ลดหย่อนภาษีสูงสุดสองเท่า ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อการสนับสนุนคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

01 November 2023
Read : 525


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้มีความจำนง ร่วมบริจาคเพื่อการสนับสนุนการศึกษา และการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ โดยบริจาคผ่าน QR Code หรือโอนผ่านบัญชีคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่าของที่จ่ายจริงไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย


การบริจาคเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคได้ดังนี้
1. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ทุนเพื่อพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ทุนเพื่อพัฒนาห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

**หมายเหตุ** วัตถุประสงค์ของกองทุนการศึกษาฯ มีดังนี้
1. เพื่อจัดสรรสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี
2. เพื่อจัดสรรสำหรับนักศึกษาที่มีภาวะฉุกเฉินด้านการเงิน

ช่องทางและขั้นตอนการบริจาค
1. บริจาคโดยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
1.1 บริจาคผ่าน QR Code e-Donation
1.2 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
- ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี 982-1-57414-9
2. กรอกข้อมูลของผู้บริจาคเพื่อยันยืนหลักฐานการโอนเงินและที่อยู่สำหรับการจัดส่งหนังสือขอบคุณพร้อมของที่ระลึก ผ่าน bit.ly/3HLZnqk

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02-696-5984
E-mail : patcharin@econ.tu.ac.th

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.econ.tu.ac.th/alumni/pages/donate