ขอเชิญร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ “รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น” และ “ผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะเศรษฐศาสตร์” เนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

23 May 2024
Read : 257


ขอเชิญร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ “รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น” และ “ผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะเศรษฐศาสตร์” เนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยมีประเภทการเสนอชื่อ ทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่
1. การเสนอชื่อรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (สำหรับศิษย์เก่าทั่วไป เป็นผู้เสนอ)
2. การเสนอชื่อรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (สำหรับหน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน/สมาคม เป็นผู้เสนอ)
3. การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะเศรษฐศาสตร์ (สำหรับหน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน/สมาคม เป็นผู้เสนอ)

สามารถเสนอรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2567
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเสนอรายชื่อได้ที่:
http://www.econtu75th.econ.tu.ac.th/NominationInfo.php