NEW!!
โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 27)

25 พฤศจิกายน 2565
อ่าน : 1,278
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 27)  

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 6 มีนาคม 2566

(1) ดูรายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร คลิก

(2) Download ใบสมัครสอบ คลิก

(3) ลงทะเบียนยืนยันสมัครสอบคัดเลือก คลิก

หมายเหตุ
1. ผู้สมัครกลุ่มที่ 1 และ 2 ที่ยังไม่มีผลสอบ TU-GETดูรายละเอียดการสอบเพิ่มเติมได้ ที่นี่
2. ผู้สมัครกลุ่มที่ 1 ที่ยังไม่มีผลสอบ SMART-II ดูรายละเอียดการสอบเพิ่มเติมได้ ที่นี่