ขอเชิญรับชมการนำเสนอบทความเรื่อง " The Laws of Returns and Exogenous Distribution: The Metaphysics of Justice and Adjustment in Political Economy "

03 พฤษภาคม 2564
อ่าน : 87

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านรับชมการนำเสนอบทความเรื่อง " The Laws of Returns and Exogenous Distribution: The Metaphysics of Justice and Adjustment in Political Economy " โดยคุณสิร นุกูลกิจ ผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

รับชมได้ที่: https://zoom.us/j/4130563380
Meeting ID:  413 056 3380
ดาวน์โหลดเอกสารการนำเสนอบทความได้ที่:
The laws of Returns and Exogenous Distribution, Up Sira Nukulkit .pdf 
 Powerpoint_Laws of Returns and Exogenous Distribution.pdf