หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 25)

13 พฤษภาคม 2564
อ่าน : 238


หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 25) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2564

ดูรายละเอียดกำหนดการรับสมัครได้ที่:
https://www.econ.tu.ac.th/master-degree/mbe/news/127

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
โทร 02-613-2423, 02-613-2479
Email: mbe@econ.tu.ac.th