ขอเชิญรับชม "งานแนะนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565" ผ่านระบบออนไลน์

09 ธันวาคม 2564
อ่าน : 164


ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชม
"งานแนะนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565"


รับชมได้ที่: https://www.facebook.com/100002128929746/videos/294355019401507

โดยงานแนะนำหลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้รับฟังรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: grad@econ.tu.ac.th