ขอเชิญรับชม "งานแนะนำหลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ปีการศึกษา 2565"

09 ธันวาคม 2564
อ่าน : 203


ขอเชิญรับชม
"งานแนะนำหลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ปีการศึกษา 2565"


รับชมได้ที่: https://www.facebook.com/100002128929746/videos/482425336817712

โดยงานแนะนำหลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้รับฟังรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: mbe@econ.tu.ac.th