ชวนรับชมองค์ความรู้ของบุคลากรในคณะฯ ที่มีการประชาสัมพันธ์บน Facebook: EconTU Official เดือนธันวาคม 2564

04 มกราคม 2565
อ่าน : 332
ชวนรับชมองค์ความรู้ของบุคลากรในคณะฯ ที่มีการประชาสัมพันธ์บน Facebook: EconTU Official เดือนธันวาคม 2564

1. งานเสวนาวิชาการสาธารณะ หัวข้อ "Behavioral Economics and the SDGs: เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
อ.ลอยลม ประเสริฐศรี ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ ดำเนินรายการโดย ดร.สัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา, SDG Move TH
https://www.facebook.com/sdgmoveth/videos/648491633188224

2. หวั่นแรงงานทะลักไปญี่ปุ่น หนีวิกฤติว่างงานเมืองไทย
รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ, เดลินิวส์
https://www.dailynews.co.th/articles/528200/

3. แนะนำงานวิจัยใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ และ ผศ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ, Thammasat University Library
https://www.facebook.com/ThammasatULibrary/photos/a.7161

4. คนไทยไม่อยากมีลูก จุดเริ่มต้นวิกฤตขาดแคลนแรงงาน
รศ.ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์WorkpointTODAY
https://youtu.be/Mty_E0cX8ho

5. รายการ "คุยกับ ดร.มนต์ชัย"
พูดคุยกับ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ, KU Radio Network
https://youtu.be/zL3lpKLgYNE

6. การสัมมนาหัวข้อ Predicting and Mapping MPI using Geospatial and Combined Disparate Data Sources
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์, IIEPGW
https://youtu.be/pV34PJLP4Nw

7. สัมมนาเศรษฐกิจประจำปีสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปี 2564 (TEA Annual Forum 2021) หัวข้อ “ทางรอด 2022 Survival Guide”
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
https://www.facebook.com/tu.econ.alumni/videos/322237236233054

8. เปิดผลการศึกษา 5 สถาบันที่ตอบโจทย์ "หัวลำโพงจะไปทางไหนดี ?"
ร่วมเปิดผลการศึกษาโดย อ.ดร.ถิรภาพ ฟักทอง, Thai PBS
https://www.facebook.com/ThaiPBS/videos/1021050238754177

9. หุ่นยนต์-เอไอโจทย์ท้าทาย ทักษะ-รายได้ของแรงงาน
อ.ดร.ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย, กรุงเทพธุรกิจ
https://www.bangkokbiznews.com/business/962

10. ผู้เชี่ยวชาญไทยชี้ RCEP เป็นโอกาสสำคัญทางการค้าของไทยยุคหลังโควิด-19
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น, CRI Online
http://thai.cri.cn/20211230/201