ขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 18 เรื่อง "เลี้ยงลูกในโลกใหม่: พัฒนาการเด็ก ประชาธิปไตย และอนาคตใหม่ของทุกคน" โดย นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

18 กุมภาพันธ์ 2565
อ่าน : 4,331


ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านรับชมการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 18
เรื่อง "เลี้ยงลูกในโลกใหม่: พัฒนาการเด็ก ประชาธิปไตย และอนาคตใหม่ของทุกคน"
โดย นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ 


รับชมได้ที่: https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/368602458438050