กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2565 โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

26 กรกฎาคม 2565
อ่าน : 1,194
โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมศรีบูรพา และอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565

โดยกิจกรรมปฐมนิเทศในปีนี้เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น
- กล่าวแสดงความยินดี และต้อนรับนักศึกษาใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2565 โดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และ ผศ.ดร.กิตติชัย แซ่ลี้ ผู้อำนวยการโครงการฯ
- การบรรยายข้อมูลหลักสูตร กิจกรรม และข้อปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย โดยผู้อำนวยการโครงการฯ คณะกรรมการประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่โครงการฯ
- พิธีมอบรางวัล และทุนการศึกษาเต็มจำนวน ตลอด 4 ปีการศึกษา ให้กับนักศึกษาใหม่ที่มีคะแนน Admission รวมสูงสุด จำนวน 4 รางวัล และมอบโล่รางวัล Outstanding Academic Awards ให้กับนักศึกษาปัจจุบันในโครงการฯ ที่มีเกรดเฉลี่ยสูงสุดของชั้นปี จำนวน 4 รางวัล
- รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และกิจกรรมถ่ายภาพ Photo booth
- นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทำความรู้จักและรับฟังคำแนะนำการเรียนในหลักสูตร

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษา และยินดีต้อนรับสู่โครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE)

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/540217472774672