ผู้แทนจาก Taipei School of Economics and Political Science (TSE), National Tsing Hua University เยือนคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

26 กรกฎาคม 2565
อ่าน : 788


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี รศ.ดร.พีระ เจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ ผู้อำนวยการคณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มคลัสเตอร์ ICRC ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Taipei School of Economics and Political Science (TSE), National Tsing Hua University นำโดย Assoc.Prof.Dr.Ying-Che Hsieh (Ali) และ Ms.Sherry Chang ที่มาเยี่ยมเยือนคณะฯ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถาบันในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และ ความร่วมมือด้านอื่น ๆ ในอนาคต ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565