การประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Pacific Economic Integration Forum (A-Pac EIF 2022) ภายใต้หัวข้อ Connectivity Dots in Asia Pacific for Realising Regional Potential for Global Welfare

26 กรกฎาคม 2565
อ่าน : 1,166
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานภาคีร่วมกันจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Pacific Economic Integration Forum (A-Pac EIF 2022) ภายใต้หัวข้อ Connectivity Dots in Asia Pacific for Realising Regional Potential for Global Welfare ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ และ On-site ณ ประเทศอินเดีย

โดยในงานดังกล่าวได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านการอภิปราย (Panel discussion) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบันภายใต้หัวข้อ "From Multilateralism to Regionalism to Bilateralism in context of A-Pac" และหัวข้อ "Fears of Deglobalization: Responses and Challenges for ASEAN" รวมไปถึงมีการจัดประกวด Best paper awards ที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญนำเสนอบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของการประชุม เพื่อเฟ้นหาบทความที่ดีที่สุด โดยบทความวิจัยที่ได้รับรางวัล Best paper awards จะได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ "Thailand and The World Economy Journal (TWE)" ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ "Thammasat Review" ของ Thammasat Business School ฉบับพิเศษ โดยในปีนี้มีบทความที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 6 รางวัล ดูรายละเอียดบทความที่ได้รับรางวัลได้ที่: bit.ly/3v92AJq

การประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Pacific Economic Integration Forum (A-Pac EIF 2022) ร่วมจัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Thammasat Business School, Maharaja Agrasen Institute of Management Studies (MAIMS), Entrepreneurship Development Institute of India Ahmedabad, The University of Danang - University of Economics และ Faculty of Economics & Business Administration, Dalat University

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วม นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานทุกท่าน แล้วพบกันใหม่ในปีถัดไป

ดูรายละเอียดการประชุมฯ เพิ่มเติมได้ที่: bit.ly/3Pq0Ov6