งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

27 กรกฎาคม 2565
อ่าน : 876
โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์  ห้องบรรยาย SC1002 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565

โดยงานปฐมนิเทศในปีนี้เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น 
- กล่าวแสดงความยินดี และต้อนรับนักศึกษาใหม่รุ่นปีการศึกษา 2565 โดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
- การบรรยายข้อมูลหลักสูตร กิจกรรม และข้อปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.พีระ เจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์ ผู้อำนวยการโครงการ ปริญญาตรีภาคภาษาไทย
- พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับสำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนสอบเข้าสูงสุด 10 อันดับ รอบรับตรงร่วมกัน (Admission 1) และ นักศึกษาที่มีคะแนนสอบเข้าสูงสุด 5 อันดับ รอบ Portfolio 
- การบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ และข้อคิดสำหรับนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล ศิษย์เก่าของคณะฯ
- การแนะนำกิจกรรม วินัยนักศึกษา และทุนการศึกษา โดย อ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ คณะทำงานฝ่ายการนักศึกษา 
- แนะนำครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ โดย ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ ผู้อำนวยการคณะทำงานวิเทศสัมพันธ์
- นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทำความรู้จักและรับฟังคำแนะนำการเรียนในหลักสูตร
- รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
- ชมคลิป “เรียนและใช้ชีวิตอย่างไรในรั้วมหาวิทยาลัย” ของ ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน และบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 
- กิจกรรม "ขอคุยด้วย" โดย คณะกรรมการค่ายอาสาพัฒนาชนบท นักศึกษากลุ่มพาเรโต้ นักศึกษากลุ่มอิสระ  และ คณะกรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ (กนศ.ศ.)
.
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ และยินดีต้อนรับสู่โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย