ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ ได้รับ “รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส วช. ประจำปี 2565”

03 สิงหาคม 2565
อ่าน : 914


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ ได้รับ “รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส วช. ประจำปี 2565” พระราชทานรางวัลโดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/story