ขอแสดงความยินดีกับคุณชินกร บุญชิต เจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16 สิงหาคม 2565
อ่าน : 535


ขอแสดงความยินดีกับคุณชินกร บุญชิต เจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์