Faculty of Development Economics, VNU University of Economics and Business เยือนคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17 สิงหาคม 2565
อ่าน : 779


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดย รศ.ดร.พีระ เจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ ผู้อำนวยการคณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ (TITLE) ให้การต้อนรับการมาเยือนของผู้แทนจาก Faculty of Development Economics, VNU University of Economics and Business นำโดย Assoc.Prof.Dr.An Thinh Nguyen คณบดี พร้อมตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนและพบปะพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ร่วมกันทำที่ผ่านมา และ ความร่วมมือทางวิชาการที่จะทำร่วมกันในอนาคต โดยภายหลังการพูดคุย ทางคณะฯ ได้มีการจัดกิจกรรมพาแขกผู้มาเยือนเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในคณะฯ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และ ห้องพักคณาจารย์และนักศึกษา