ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วานิสสา เสือนิล และ ผศ.ดร.พนิต วัฒนกูล ได้รับรางวัล Best paper awards จากการประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Pacific Economic Integration Forum (A-Pac EIF 2022)

17 สิงหาคม 2565
อ่าน : 1,104


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วานิสสา เสือนิล และ ผศ.ดร.พนิต วัฒนกูล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Best paper awards ภายใต้ชื่อบทความวิจัย Catastrophe Bond and Sovereign Debt: Flooding Risk Transfer for Thailand จากการประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Pacific Economic Integration Forum (A-Pac EIF 2022) ภายใต้หัวข้อ Connectivity Dots in Asia Pacific for Realising Regional Potential for Global Welfare เมื่อวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา
ซึ่งแข่งขันดังกล่าวเป็นการประกวดบทความวิจัยที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญนำเสนอบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของการประชุมฯ เพื่อเฟ้นหาบทความที่ดีที่สุด โดยบทความวิจัยที่ได้รับรางวัล Best paper awards จะได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ "Thailand and The World Economy Journal (TWE)" ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ "Thammasat Review" ของ Thammasat Business School ฉบับพิเศษ ซึ่งในปีนี้มีบทความที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 6 รางวัล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและบทความที่ได้รับรางวัลได้ที่: https://www.econ.tu.ac.th/news/detail/278