คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย

14 สิงหาคม 2563
อ่าน : 807
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 403 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์