ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาล” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 20

27 ธันวาคม 2565
อ่าน : 679


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาล” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 20

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: drive.google.com/file/d/1tG-Z