ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “อนุกรรมการ” ของคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ด้านวิชาการ กฎหมาย และ การบูรณาการแผนงานโครงการ (อ.ก.น.บ.วิชาการฯ)

29 ธันวาคม 2565
อ่าน : 278


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “อนุกรรมการ” ของคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ด้านวิชาการ กฎหมาย และ การบูรณาการแผนงานโครงการ (อ.ก.น.บ.วิชาการฯ) โดยได้รับการแต่งตั้งจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเป็นประธานกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/file/d/1UbKBskDJNuioy7rfAm5fLRTekeHpivNV/view?usp=sharing